NOVINKY

arr3Nová podoba E-ShopuPřešli jsme na nové řešení, které by vám mělo usnadnit nákup a přinést další výhody. Doufáme, že...

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 2 050 Kč
skladem

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

 

 

Prodejce: Maxis spol.s r.o. Řipská 18, 62700 Brno,

IČ: 46995307, DIČ: CZ46995307

zapsáno u  KS v Brně odd. C vložka 8878

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

1. Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti:

- prodávajícího - obchodní firmu (název) a sídlo, IČ prodávajícího 
- kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo   bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího. 
- specifikace požadovaného zboží, která jednoznačně určuje předmět objednávky  
- množství požadovaných kusů produktů 
- vybraný způsob platby 
- požadovaný termín dodání zboží 
- adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání

Na základě řádné objednávky kupujícího provádí prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství zboží které se zavazuje kupujícímu dodat, stejně tak i termín dodání objednaného zboží. Objednávka se po jejím ověření prodávajícím považuje mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů. V případě, že objednané zboží není v okamžiku objednávky kupujícím k dispozici na skladě prodávajícího, může prodávající přistoupit k úpravě ceny zboží v okamžiku jeho naskladnění. Tuto skutečnost je prodávající povinen kupujícímu oznámit a kupující musí se změnou ceny souhlasit. V případě nesouhlasu kupujícího se změnou ceny se objednávka považuje za zrušenou.

2. Platební podmínky

- platba kupní ceny v hotovosti při převzetí zboží u dodavatele.

- platba kupní ceny dodaného zboží je při jeho převzetí od dopravce, tzn. dobírkou při odběru zboží.

- platba kupní ceny bankovním převodem na základě zálohové faktury dodavatele

- Jiné způsoby platby kupní ceny závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím při ověření objednávky.

3. Dodání zboží, způsoby dodání

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží (viz bod 3.1, 3.2. a 3.3.) na území České republiky. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou:

- ověření objednávky 
- volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce 
- případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem, tzn. zálohová faktura). 
Objednané zboží je obvykle expedováno nejpozději následující pracovní den po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

3.1 Na adresu dodání s dobírkou

Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech obvykle do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném písemné oznámení s uvedením telefonního spojení a informací, kdy mu bude zboží znovu doručeno. V případě, že dopravce kupujícího opět nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném druhé písemné oznámení s uvedením telefonního spojení. Pokud kupující nekontaktuje dopravce během dalších pěti pracovních dnů, vrací dopravce zboží zpět prodávajícímu. V případě dodávky na dovírku kontaktuje dopravce kupujícího nejprve telefonicky a dohodne si s ním termín doručení zboží předem.

3.2 Na adresu dodání bez dobírky

Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby.

3.3 Osobní odběr v sídle prodávajícího

Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

3.4. Místo plnění

Místem plnění při odběru zboží dle bodu 3.1, 3.2 a 3.3 je sklad prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání přepravní službě k přepravě do místa určení; tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení atd.). Veškeré zboží předané prodávajícím v místě plnění k přepravě je na území ČR pojištěno do výše 50.000,- Kč.

4. Dopravné

K ceně zboží je účtováno dopravné v případě, že celková cena zboží v elektronické objednávce nepřesáhne částku 10.000,- Kč bez DPH.

Dle platného ceníku zvoleného dopravce / DHL, PPL, Intime, Uloženka.cz, Česká pošta/

Orintační ceny dopravy (bez DPH):

•na dodací adresu s dobírkou: do 5 kg  148,- Kč za zásilku

do 10 kg 171.- Kč za zásilku

do 20kg  203.- Kč za zásilku
•na dodací adresu bez dobírky: do 5 kg  108,- Kč za zásilku

do 10 kg 131.- Kč za zásilku

do 20kg  163.- Kč za zásilku

•osobní odběr v sídle prodávajícího: 0,- Kč.
K ceně je připočtena příslušná DPH.

5. Smluvní pokuta

Smluvní strany se dohodly, že pro případ kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané kupujícím a kupující toto zboží od dopravce nepřevezme dle podmínek uvedených ve způsobu dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši 500,- Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:


- smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, kupujícího. 
- smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a 
- další smlouvy vyjmenované zákonem.
Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen k řádnému vrácení kompletního zboží (plnění), tj. v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník - kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce / www.coi.cz/

Možnost řešení spotřebitelských sporů on-line. V tomto případě lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Ochrana osobních údajů

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČ, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČ a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

8. Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. faxem) kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z 'www prohlížeče' poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. identifikační údaje prodávajícího (obchodní název, IČ, sídlo, event. bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.